Privatumo politika

Suprasdami asmens duomenų apsaugos svarbą, gerbiame bei saugome Jūsų privatumą ir asmens duomenis. Šioje Privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis ir pareigomis bei informacija apie tai,kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys.

Registruodami paskyrą interneto svetainėje www.elza.lt, suteikiate teisę UAB „Lauma lingerie“prekyba (toliau – Bendrovė arba mes) tvarkyti savo asmens duomenis šioje Privatumo politikoje numatytomis sąlygomis.


1. KAS YRA JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS IR KAIP RENKAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

UAB Lauma lingerie prekyba - Jūsų asmens duomenų, tvarkomų administruojant interneto svetainę www.elza.lt valdytoja. Įmonės kodas 302465467, buveinės adresas S.Daukanto 57, Šiauliai. Visais klausimais, susijusiais su Jūsų asmens duomenų tvarkymu galite kreiptis el. paštu [email protected] .

Mes renkame Jūsų asmens duomenis tik tiesiogiai iš Jūsų. Juos pateikiate mums paskyros elektroninėje parduotuvėje registracijos metu, prekių užsakymo ir prašymų, užklausų bei skundų pateikimo metu , o taip pat ir kitais būdais.


2. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS TVARKOME IR KOKIE TVARKYMO TIKSLAI?

2.1 Paskyros registravimas , administravimas bei pirkimo duomenų tvarkymas administruojant , vykdant prekių užsakymus, o taip pat grąžinant prekes:

Teisinis pagrindas: sutikimas, sutarties vykdymas, Lietuvos respublikoje galiojančiu teisės aktų bei jų reikalavimų vykdymas

Asmens duomenų kategorijos yra šios: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, prekių pristatymo būdas, prekių pristatymo adresas, prisijungimo prie paskyros duomenys, veiksmai paskyroje, įskaitant techninius naršymo duomenis (IP adresas, prisijungimo bei naršymo techninė informacija), parašas (jei Jūs patys primate pristatytas prekes), pirkimo bei pristatymo datos ir laikai, prekių pavadinimai, kiekiai bei kitos prekes apibūdinančios fizinės savybės, pirkinių kainos ir Jums suteiktos nuolaidos, mokėjimo už pirkinius būdas ir bet kokia kita mokėjimų informacija.

Kai įsigyjama dovanų kortelė, papildomai renkame tokius duomenis:   dovanų kortelės vertė, dovanų kortelės gavimo būdas, pasveikinimo tekstas. Tais atvejais, kai klientas pageidauja, kad dovanų kortelė būtų išsiųsta jo nurodytu el. pašto adresu, taip pat tvarkome duomenis apie asmens, kuriam skirta dovanų kortelė, elektroninio pašto adresą ir datą, kurią klientas pageidauja išsiųsti dovanų kortelę.

2.2 Užsakymų pateikimas ir vykdymas neregistruojant paskyros:

Teisinis pagrindas: sutikimas, sutarties vykdymas, Lietuvos respublikoje galiojančiu teisės aktų bei jų reikalavimų vykdymas


Asmens duomenų kategorijos yra šios: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, prekių pristatymo būdas, prekių pristatymo adresas, mokėjimo už pirkinius būdas bei mokėjimų ir kita informacija .

Tais atvejais, kai įsigyjama dovanų kortelė, papildomai renkame tokius duomenis:   dovanų kortelės vertė, dovanų kortelės gavimo būdas, pasveikinimo tekstas. Tais atvejais, kai klientas pageidauja, kad dovanų kortelė būtų išsiųsta jo nurodytu el. pašto adresu, taip pat tvarkome duomenis apie asmens, kuriam skirta dovanų kortelė, elektroninio pašto adresą ir datą, kurią klientas pageidauja išsiųsti dovanų kortelę.

2.3 Priminimų apie prekių krepšelyje esančias išsirinktas bet neapmokėtas prekes siuntimas:

Teisinis pagrindas: mūsų teisėtas interesas teikti kokybiškas paslaugas,primenant ir suteikiant galimybę klientui įsigyti jau išsirinktas prekes.

Asmens duomenų kategorijos: elektroninio pašto adresas, informacija apie prekių krepšelyje paliktas neapmokėtas prekes.

Kiekvieno elektroninio laiško apačioje yra nuoroda, skirta tokio pobūdžio elektroninių laiškų atsisakymui. Bet kuriuo metu galite atsisakyti tokio Jūsų duomenų naudojimo rašydami elektroniniu paštu [email protected] arba pasinaudodami atšaukimo nuoroda, kuri yra elektroniniu paštu siųstame pranešime.

2.4 Identifikavimas:

Teisinis pagrindas: teisėti įmonės bei kliento interesai

Asmens duomenų kategorijos: kliento arba jo prekes atsiimančio kito asmens vardas, pavardė, asmens tapatybės dokumento numeris, kliento telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pirkimo bei kiti duomenys.

2.5 Informacijos apie prekes bei pasiūlymų teikimas:

Teisinis pagrindas: kliento sutikimas

Asmens duomenų kategorijos: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gimimo metai, mėnuo ir diena, užsakomosinform acijos ar pasiūlymo rūšis.

2.6 Užklausų , atsiliepimų, prašymų bei skundų nagrinėjimas:

Teisinis pagrindas: galiojančių teisės aktų reikalavimų vykdymas

Asmens duomenų kategorijos: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas,kita informacija, kuri pateikiama prašymo, skundo, užklausos ar atsiliepimo turinyje. Įvykis, dėl kurio kreipiamasi, ir su įvykiu susijusios aplinkybės, pridedami dokumentai bei kiti duomenys.

Kai teikiamas prašymas dėl prekių grąžinimo, prašoma pateikti informacija : vardas, pavardė, telefono numeris arba elektroninio pašto adresas, gyvenamasis adresas ir prekės grąžinimo priežastis.

2.7 Naršymo ir interneto svetainės pagerinimas, svetainės naudotojų įpročių ir srautų interneto svetainėje analizė:

Teisinis pagrindas: kliento sutikimas

Asmens duomenų kategorijos: vardas, pavardė, telefono numeris, elektoninio pašto adresas , taip pat mūsų svetainėje naudojami slapukai, informacija apie kuriuos pateikiama Privatumo politikos pabaigoje.

2.8 Rinkos tyrimų bei statistinių tyrimų atlikimas:

Teisinis pagrindas: teisėtas įmonės interesas teikti kokybiškas paslaugas.

Asmens duomenų kategorijos: gimimo metai, lytis, miestas, informacija apie įsigytas elektroninėje parduotuvėje prekes bei jų kiekius, pirkimo dažnumas.

2.8 Dovanų klientams siuntimas:

Teisinis pagrindas: teisėtas įmonės interesas teikti kokybiškas paslaugas

Asmens duomenų kategorijos: bendra suma, už kurią elektroninės parduotuvės klientai įsigijo prekių per pasirinktą laikotarpį, klientų, įsigijusių prekių elektroninėje parduotuvėje už didžiausias sumas, vardas, pavardė gimimo data bei prekių pristatymo adresas.


3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR SAUGOJIMO TERMINAI

3.1 Paskyros registravimas ir administravimas, pirkimo duomenų tvarkymas administruojant ir vykdant prekių užsakymus, grąžinant ir keičiant prekes: paskyros registravimui ir administravimui reikalingi asmens duomenys tvarkomi tol, kol asmuo naudojasi paskyra. Apskaitos ir mokesčių dokumentai teisės aktų reikalavimų vykdymo pagrindu saugomi teisės aktuose numatytus terminus. Kiti pirkimo duomenys saugomi 5 metus nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos.

3.2 Užsakymų pateikimas ir vykdymas neregistruojant paskyros: apskaitos ir mokesčių dokumentai teisės aktų reikalavimų vykdymo pagrindu saugomi teisės aktuose numatytus terminus.

3.3 Priminimų apie prekių krepšelyje esančias išsirinktas bet neapmokėtas prekes siuntimas: ne ilgiau nei 10 (dešimt) dienų nuo tos dienos, kai Jūs paskutinį kartą prisijungėte prie savo paskyros arba tol, kol atsisakysite tokių priminimų el. laiškais.

3.4 Identifikavimas: visa naudojimosi paskyra laikotarpį.

3.5 Informacijos apie prekes bei pasiūlymų teikimas: 5 metai nuo sutikimo gavimo dienos arba iki tol kol galioja sutikimas teikti informaciją bei pasiūlymus.

3.6 Užklausų ,atsiliepimų, prašymų bei skundų nagrinėjimas: vienerius kalendorinius metus nuo užklausos ,atsiliepimo, prašymo ar skundo pateikimo dienos arba iki įstatymų nustatyto ieškinio senaties termino pabaigos, priklausomai nuo to, kuris terminas ilgesnis.

3.7 Naršymo ir interneto svetainės pagerinimas, svetainės naudotojų įpročių ir srautų interneto svetainėje analizė: duomenų tvarkymo terminai pateikiami nuorodoje: Slapuku naudojimas.

3.8 Rinkos tyrimų bei statistinių tyrimų atlikimas: duomenų tvarkymo terminai -5 metai.

3.9 Dovanų klientams siuntimas: duomenys tvarkomi tol kol klientas naudojasi paskyra .


4. KOKIEMS TRETIESIEMS ASMENIMS , KADA IR KODĖL PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenis teikiame tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti paslaugų Jums teikimą:

Programinės įrangos priežiūros, palaikymo paslaugas teikiančioms įmonėms;
Įmonėms, teikiančioms pristatymo paslaugas, siekiant pristatyti Jums prekes Jūsų nurodytais adresais;
Mokėjimo paslaugų teikėjams;
Rinkodaros ir marketingo paslaugas teikiančioms įmonėms;
Reklamos, žiniasklaidos planavimo, viešųjų ryšių ir renginių organizavimo paslaugas teikiančioms įmonėms;
Trumpųjų SMS žinučių siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms.
Taip pat Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami:

Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;
Valstybinėms institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.

4.1 KAS YRA SLAPUKAI IR KAIP JIE VEIKIA?

Slapukai – tai maži tekstinių duomenų failai, kurie automatiškai sukuriami Jums naršant mūsų svetainėje ir yra saugomi Jūsų įrenginyje, kurio pagalba naršote(kompiuteryje ar mobiliajame telefone). Slapukuose pateikiama anoniminė informacija ir jie siunčiami iš peržiūrimos svetainės serverio į jūsų kompiuterį ar mobilųjį telefoną. Slapukai gali būti seanso arba nuolatiniai. Seanso slapukai egzistuoja nuo to momento, kai atveriate savo naršyklę, iki tol, kol vėl ją užveriate. Kai užversite naršyklę, šie slapukai bus automatiškai ištrinti. Nuolatinių slapukų galiojimo laikas nustatytas iš anksto, jie lieka Jūsų naršyklėje, kol baigiasi jų galiojimas arba juos pašalinate.

Pagal paskirtį slapukai gali būti skirstomi į būtinuosius, funkcinius, statistikos, rinkodaros ir kitus. Mūsų tinklalapyje gali būti įrašomi būtinieji, funkciniai, statistikos ir rinkodaros slapukai. Slapukai įrašomi tik, jeigu Jūs pagrindiniame svetainės puslapyje esančiame pranešime patvirtinate savo sutikimą, išskyrus tuos slapukus, kuriems sutikimas nėra būtinas (būtinieji ir funkciniai, trečiųjų šalių turinio bendrinimo slapukai, skirti prisijungusiems socialiniuose tinkluose). Daugiau informacijos apie konkrečias slapukų rūšis rasite čia.

Slapukus naudojame siekdami pagerinti naršymo interneto svetainėje patirtį, analizuoti svetainės naudotojų elgesį ir srautus interneto svetainėje. Kad galėtume tobulinti svetainę, turime žinoti, kuri informacija labiausiai domina mūsų svetainės lankytojus, iš kurių šalių ir miestų mūsų svetainė lankoma, kiek dažnai lankytojai sugrįžta, kokią naršyklę naudoja, kokiuose įrenginiuose svetainė skaitoma ir pan. Šią informaciją renkame naudodami Google Analytics įrankius, kurie leidžia fiksuoti ir analizuoti statistinius svetainės naudojimo duomenis. Plačiau apie Google Analytics ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti čia:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt

Jeigu pageidaujate, kad Google Analytics įrankiai nefiksuotų informacijos apie jūsų naršymą internete, galite panaudoti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį.

Jei pageidaujate, galite pakeisti savo naršyklės nustatymus taip, kad Jus informuotų apie slapuko įjungimą ar atnaujinimą bei kad galėtumėte pasirinkti leidžiamus ar draudžiamus slapukus, juos blokuoti. Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, pavyzdžiui, kaip juos valdyti ar ištrinti, galite apsilankyti www.allaboutcookies.org.

Trečiųjų šalių slapukai (pvz., Google Analytics) yra nustatyti duomenų valdytojų, kurie nėra svetainės, kurioje lankosi svetainės naudotojas, operatoriai ir naudojami duomenų analizės tikslais. Mūsų svetainė taip pat nustato slapukus, priklausančius trečiosioms šalims, kurie buvo įdiegti su Jūsų išankstiniu sutikimu. Šios trečiosios šalys gali turėti prieigą prie informacijos, surinktos per jų naudojamus slapukus. Daugiau informacijos apie šiuos slapukus ir trečiąsias šalis, kurios gali prieiti prie surinktos informacijos, galite rasti šių trečiųjų šalių slapukų privatumo politikose.


5. KOKIOS YRA DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS IR KAIP JOMIS PASINAUDOTI?

Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis bei jų tvarkymu, reikalauti ištaisyti, papildyti ir kitaip koreguoti bei sunaikinti pateiktus asmens duomenis, taip pat atšaukti savo sutikimą duomenis tvarkyti. Taip pat turite teisę reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, teisę į duomenų perkėlimą, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (kontaktiniai duomenys pateikti interneto svetainėje www.ada.lt) ir nesutikti su pateiktų asmens duomenų tvarkymu. Jei norite gauti išsamią informaciją apie šių teisių įgyvendinimo tvarką, galite pateikti užklausą el. paštu adresu 6. [email protected].


6. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI IR GALIOJIMAS

UAB Lauma lingerie prekyba turi teisę keisti Privatumo politiką. Apie visus Privatumo Politikos pakeitimus arba papildymus skelbsime www.elza.lt.

Suprasdami asmens duomenų apsaugos svarbą, gerbiame bei saugome Jūsų privatumą ir asmens duomenis. Šioje Privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis ir pareigomis bei informacija apie tai,kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys.

Registruodami paskyrą interneto svetainėje www.elza.lt, suteikiate teisę UAB „Lauma lingerie“prekyba (toliau – Bendrovė arba mes) tvarkyti savo asmens duomenis šioje Privatumo politikoje numatytomis sąlygomis.


1. KAS YRA JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS IR KAIP RENKAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

UAB Lauma lingerie prekyba - Jūsų asmens duomenų, tvarkomų administruojant interneto svetainę www.elza.lt valdytoja. Įmonės kodas 302465467, buveinės adresas S.Daukanto 57, Šiauliai. Visais klausimais, susijusiais su Jūsų asmens duomenų tvarkymu galite kreiptis el. paštu [email protected] .

Mes renkame Jūsų asmens duomenis tik tiesiogiai iš Jūsų. Juos pateikiate mums paskyros elektroninėje parduotuvėje registracijos metu, prekių užsakymo ir prašymų, užklausų bei skundų pateikimo metu , o taip pat ir kitais būdais.


2. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS TVARKOME IR KOKIE TVARKYMO TIKSLAI?

2.1 Paskyros registravimas , administravimas bei pirkimo duomenų tvarkymas administruojant , vykdant prekių užsakymus, o taip pat grąžinant prekes:

Teisinis pagrindas: sutikimas, sutarties vykdymas, Lietuvos respublikoje galiojančiu teisės aktų bei jų reikalavimų vykdymas

Asmens duomenų kategorijos yra šios: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, prekių pristatymo būdas, prekių pristatymo adresas, prisijungimo prie paskyros duomenys, veiksmai paskyroje, įskaitant techninius naršymo duomenis (IP adresas, prisijungimo bei naršymo techninė informacija), parašas (jei Jūs patys primate pristatytas prekes), pirkimo bei pristatymo datos ir laikai, prekių pavadinimai, kiekiai bei kitos prekes apibūdinančios fizinės savybės, pirkinių kainos ir Jums suteiktos nuolaidos, mokėjimo už pirkinius būdas ir bet kokia kita mokėjimų informacija.

Kai įsigyjama dovanų kortelė, papildomai renkame tokius duomenis:   dovanų kortelės vertė, dovanų kortelės gavimo būdas, pasveikinimo tekstas. Tais atvejais, kai klientas pageidauja, kad dovanų kortelė būtų išsiųsta jo nurodytu el. pašto adresu, taip pat tvarkome duomenis apie asmens, kuriam skirta dovanų kortelė, elektroninio pašto adresą ir datą, kurią klientas pageidauja išsiųsti dovanų kortelę.

2.2 Užsakymų pateikimas ir vykdymas neregistruojant paskyros:

Teisinis pagrindas: sutikimas, sutarties vykdymas, Lietuvos respublikoje galiojančiu teisės aktų bei jų reikalavimų vykdymas


Asmens duomenų kategorijos yra šios: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, prekių pristatymo būdas, prekių pristatymo adresas, mokėjimo už pirkinius būdas bei mokėjimų ir kita informacija .

Tais atvejais, kai įsigyjama dovanų kortelė, papildomai renkame tokius duomenis:   dovanų kortelės vertė, dovanų kortelės gavimo būdas, pasveikinimo tekstas. Tais atvejais, kai klientas pageidauja, kad dovanų kortelė būtų išsiųsta jo nurodytu el. pašto adresu, taip pat tvarkome duomenis apie asmens, kuriam skirta dovanų kortelė, elektroninio pašto adresą ir datą, kurią klientas pageidauja išsiųsti dovanų kortelę.

2.3 Priminimų apie prekių krepšelyje esančias išsirinktas bet neapmokėtas prekes siuntimas:

Teisinis pagrindas: mūsų teisėtas interesas teikti kokybiškas paslaugas,primenant ir suteikiant galimybę klientui įsigyti jau išsirinktas prekes.

Asmens duomenų kategorijos: elektroninio pašto adresas, informacija apie prekių krepšelyje paliktas neapmokėtas prekes.

Kiekvieno elektroninio laiško apačioje yra nuoroda, skirta tokio pobūdžio elektroninių laiškų atsisakymui. Bet kuriuo metu galite atsisakyti tokio Jūsų duomenų naudojimo rašydami elektroniniu paštu [email protected] arba pasinaudodami atšaukimo nuoroda, kuri yra elektroniniu paštu siųstame pranešime.

2.4 Identifikavimas:

Teisinis pagrindas: teisėti įmonės bei kliento interesai

Asmens duomenų kategorijos: kliento arba jo prekes atsiimančio kito asmens vardas, pavardė, asmens tapatybės dokumento numeris, kliento telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pirkimo bei kiti duomenys.

2.5 Informacijos apie prekes bei pasiūlymų teikimas:

Teisinis pagrindas: kliento sutikimas

Asmens duomenų kategorijos: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gimimo metai, mėnuo ir diena, užsakomosinform acijos ar pasiūlymo rūšis.

2.6 Užklausų , atsiliepimų, prašymų bei skundų nagrinėjimas:

Teisinis pagrindas: galiojančių teisės aktų reikalavimų vykdymas

Asmens duomenų kategorijos: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas,kita informacija, kuri pateikiama prašymo, skundo, užklausos ar atsiliepimo turinyje. Įvykis, dėl kurio kreipiamasi, ir su įvykiu susijusios aplinkybės, pridedami dokumentai bei kiti duomenys.

Kai teikiamas prašymas dėl prekių grąžinimo, prašoma pateikti informacija : vardas, pavardė, telefono numeris arba elektroninio pašto adresas, gyvenamasis adresas ir prekės grąžinimo priežastis.

2.7 Naršymo ir interneto svetainės pagerinimas, svetainės naudotojų įpročių ir srautų interneto svetainėje analizė:

Teisinis pagrindas: kliento sutikimas

Asmens duomenų kategorijos: vardas, pavardė, telefono numeris, elektoninio pašto adresas , taip pat mūsų svetainėje naudojami slapukai, informacija apie kuriuos pateikiama Privatumo politikos pabaigoje.

2.8 Rinkos tyrimų bei statistinių tyrimų atlikimas:

Teisinis pagrindas: teisėtas įmonės interesas teikti kokybiškas paslaugas.

Asmens duomenų kategorijos: gimimo metai, lytis, miestas, informacija apie įsigytas elektroninėje parduotuvėje prekes bei jų kiekius, pirkimo dažnumas.

2.8 Dovanų klientams siuntimas:

Teisinis pagrindas: teisėtas įmonės interesas teikti kokybiškas paslaugas

Asmens duomenų kategorijos: bendra suma, už kurią elektroninės parduotuvės klientai įsigijo prekių per pasirinktą laikotarpį, klientų, įsigijusių prekių elektroninėje parduotuvėje už didžiausias sumas, vardas, pavardė gimimo data bei prekių pristatymo adresas.


3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR SAUGOJIMO TERMINAI

3.1 Paskyros registravimas ir administravimas, pirkimo duomenų tvarkymas administruojant ir vykdant prekių užsakymus, grąžinant ir keičiant prekes: paskyros registravimui ir administravimui reikalingi asmens duomenys tvarkomi tol, kol asmuo naudojasi paskyra. Apskaitos ir mokesčių dokumentai teisės aktų reikalavimų vykdymo pagrindu saugomi teisės aktuose numatytus terminus. Kiti pirkimo duomenys saugomi 5 metus nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos.

3.2 Užsakymų pateikimas ir vykdymas neregistruojant paskyros: apskaitos ir mokesčių dokumentai teisės aktų reikalavimų vykdymo pagrindu saugomi teisės aktuose numatytus terminus.

3.3 Priminimų apie prekių krepšelyje esančias išsirinktas bet neapmokėtas prekes siuntimas: ne ilgiau nei 10 (dešimt) dienų nuo tos dienos, kai Jūs paskutinį kartą prisijungėte prie savo paskyros arba tol, kol atsisakysite tokių priminimų el. laiškais.

3.4 Identifikavimas: visa naudojimosi paskyra laikotarpį.

3.5 Informacijos apie prekes bei pasiūlymų teikimas: 5 metai nuo sutikimo gavimo dienos arba iki tol kol galioja sutikimas teikti informaciją bei pasiūlymus.

3.6 Užklausų ,atsiliepimų, prašymų bei skundų nagrinėjimas: vienerius kalendorinius metus nuo užklausos ,atsiliepimo, prašymo ar skundo pateikimo dienos arba iki įstatymų nustatyto ieškinio senaties termino pabaigos, priklausomai nuo to, kuris terminas ilgesnis.

3.7 Naršymo ir interneto svetainės pagerinimas, svetainės naudotojų įpročių ir srautų interneto svetainėje analizė: duomenų tvarkymo terminai pateikiami nuorodoje: Slapuku naudojimas.

3.8 Rinkos tyrimų bei statistinių tyrimų atlikimas: duomenų tvarkymo terminai -5 metai.

3.9 Dovanų klientams siuntimas: duomenys tvarkomi tol kol klientas naudojasi paskyra .


4. KOKIEMS TRETIESIEMS ASMENIMS , KADA IR KODĖL PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenis teikiame tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti paslaugų Jums teikimą:

  • Programinės įrangos priežiūros, palaikymo paslaugas teikiančioms įmonėms;

  • Įmonėms, teikiančioms pristatymo paslaugas, siekiant pristatyti Jums prekes Jūsų nurodytais adresais;

  • Mokėjimo paslaugų teikėjams;

  • Rinkodaros ir marketingo paslaugas teikiančioms įmonėms;

  • Reklamos, žiniasklaidos planavimo, viešųjų ryšių ir renginių organizavimo paslaugas teikiančioms įmonėms;

  • Trumpųjų SMS žinučių siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms.

Taip pat Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami:

  • Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;

  • Valstybinėms institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.


4.1 KAS YRA SLAPUKAI IR KAIP JIE VEIKIA?

Slapukai – tai maži tekstinių duomenų failai, kurie automatiškai sukuriami Jums naršant mūsų svetainėje ir yra saugomi Jūsų įrenginyje, kurio pagalba naršote(kompiuteryje ar mobiliajame telefone). Slapukuose pateikiama anoniminė informacija ir jie siunčiami iš peržiūrimos svetainės serverio į jūsų kompiuterį ar mobilųjį telefoną. Slapukai gali būti seanso arba nuolatiniai. Seanso slapukai egzistuoja nuo to momento, kai atveriate savo naršyklę, iki tol, kol vėl ją užveriate. Kai užversite naršyklę, šie slapukai bus automatiškai ištrinti. Nuolatinių slapukų galiojimo laikas nustatytas iš anksto, jie lieka Jūsų naršyklėje, kol baigiasi jų galiojimas arba juos pašalinate.

Pagal paskirtį slapukai gali būti skirstomi į būtinuosius, funkcinius, statistikos, rinkodaros ir kitus. Mūsų tinklalapyje gali būti įrašomi būtinieji, funkciniai, statistikos ir rinkodaros slapukai. Slapukai įrašomi tik, jeigu Jūs pagrindiniame svetainės puslapyje esančiame pranešime patvirtinate savo sutikimą, išskyrus tuos slapukus, kuriems sutikimas nėra būtinas (būtinieji ir funkciniai, trečiųjų šalių turinio bendrinimo slapukai, skirti prisijungusiems socialiniuose tinkluose). Daugiau informacijos apie konkrečias slapukų rūšis rasite čia.

Slapukus naudojame siekdami pagerinti naršymo interneto svetainėje patirtį, analizuoti svetainės naudotojų elgesį ir srautus interneto svetainėje. Kad galėtume tobulinti svetainę, turime žinoti, kuri informacija labiausiai domina mūsų svetainės lankytojus, iš kurių šalių ir miestų mūsų svetainė lankoma, kiek dažnai lankytojai sugrįžta, kokią naršyklę naudoja, kokiuose įrenginiuose svetainė skaitoma ir pan. Šią informaciją renkame naudodami Google Analytics įrankius, kurie leidžia fiksuoti ir analizuoti statistinius svetainės naudojimo duomenis. Plačiau apie Google Analytics ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti čia:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt

Jeigu pageidaujate, kad Google Analytics įrankiai nefiksuotų informacijos apie jūsų naršymą internete, galite panaudoti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį.

Jei pageidaujate, galite pakeisti savo naršyklės nustatymus taip, kad Jus informuotų apie slapuko įjungimą ar atnaujinimą bei kad galėtumėte pasirinkti leidžiamus ar draudžiamus slapukus, juos blokuoti. Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, pavyzdžiui, kaip juos valdyti ar ištrinti, galite apsilankyti www.allaboutcookies.org.

Trečiųjų šalių slapukai (pvz., Google Analytics) yra nustatyti duomenų valdytojų, kurie nėra svetainės, kurioje lankosi svetainės naudotojas, operatoriai ir naudojami duomenų analizės tikslais. Mūsų svetainė taip pat nustato slapukus, priklausančius trečiosioms šalims, kurie buvo įdiegti su Jūsų išankstiniu sutikimu. Šios trečiosios šalys gali turėti prieigą prie informacijos, surinktos per jų naudojamus slapukus. Daugiau informacijos apie šiuos slapukus ir trečiąsias šalis, kurios gali prieiti prie surinktos informacijos, galite rasti šių trečiųjų šalių slapukų privatumo politikose.


5. KOKIOS YRA DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS IR KAIP JOMIS PASINAUDOTI?

Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis bei jų tvarkymu, reikalauti ištaisyti, papildyti ir kitaip koreguoti bei sunaikinti pateiktus asmens duomenis, taip pat atšaukti savo sutikimą duomenis tvarkyti. Taip pat turite teisę reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, teisę į duomenų perkėlimą, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (kontaktiniai duomenys pateikti interneto svetainėje www.ada.lt) ir nesutikti su pateiktų asmens duomenų tvarkymu. Jei norite gauti išsamią informaciją apie šių teisių įgyvendinimo tvarką, galite pateikti užklausą el. paštu adresu 6. [email protected].


6. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI IR GALIOJIMAS

UAB Lauma lingerie prekyba turi teisę keisti Privatumo politiką. Apie visus Privatumo Politikos pakeitimus arba papildymus skelbsime www.elza.lt.